DisclaimerZonder schriftelijke toestemming van de webmaster van De Broertjes is het verboden informatie, foto's en/of afbeeldingen, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de website van De Broertjes op enigerlei wijze te downloaden, verspreiden, publiceren of op welke andere manier dan ook. Bij schriftelijke toestemming is de gebruiker altijd gehouden de herkomst en bron van het gepubliceerde te vermelden.

De Broertjes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De Broertjes behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland.